Dhamaan Qalabka


Ku kalafee midabb
Dukaan Dhamaan